Czym jest upadłość konsumencka
10 lutego 2023 Autor garbatka12 Wyłączono

Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka i kiedy można ją ogłosić? Niekończące się zadłużenie, pogoń za terminami płatności oraz stres i napięcie, które prowadzą do depresji i dyskomfortu, mogą należeć do przeszłości, a to może stać się pozytywną i pomyślną przyszłością. Istnieje sposób na wyjście z długów, z których kiedyś nie mogłeś się pozbyć – i jest to bankructwo konsumenckie. Nie jest to rozwiązanie idealne dla dłużnika i oznacza wiele wyrzeczeń, ale dzięki niemu można od razu przejść do punktu uzyskania realnej perspektywy wyjścia z długów.

Upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe organizowane dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i jest niewypłacalna z różnych przyczyn. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką staje się najczęstszym i coraz bardziej popularnym sposobem na wyjście z długów i rozpoczęcie tzw. nowego startu w życiu – wolnego od obciążeń finansowych. Czym właściwie jest upadłość konsumencka? o czym to jest Jak ogłosić upadłość konsumencką i gdzie złożyć wniosek?

Upadłość konsumencka – co to jest – definicja i charakterystyka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu zmniejszenie lub umorzenie zobowiązań majątkowych osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej bez winy dłużnika, który doprowadził do jej upadłości. Upadłość konsumencka w przepisach polskiego prawa upadłościowego i naprawczego została wprowadzona 31 marca 2009 roku i znowelizowana 31 grudnia 2014 roku.

Z roku na rok rośnie liczba wniosków o upadłość konsumencką. W 2014 r. tylko 32 osoby chciały ogłosić upadłość, rok później (2015 r.) było już 5616 osób, a 3 lata później, w 2018 r., liczba spraw dotyczących likwidacji zadłużenia i wniosków o upadłość konsumencką wzrosła do 6552 z 12719 osób.

Jak mogę ogłosić upadłość konsumencką oraz gdzie i jak złożyć wniosek?

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą wystąpić zarówno wierzyciele, jak i wierzyciele. Dokument należy złożyć w sądzie, gdzie trzeba również uiścić odpowiednią opłatę (ok. 30 zł). Podejmując tego typu działania, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w tej dziedzinie, aby mieć pewność, że prawidłowo przygotowujemy wniosek.

Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka

Każda osoba fizyczna, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej lub przestała być współwłaścicielem spółki osobowej, jest uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (obowiązek odczekania co najmniej 1 roku od dnia wydalenia z państwa na rejestrację przez sąd lub zaprzestania wykonywania określonej działalności gospodarczej zostało uchylone).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się w Regulaminie Prokuratury Generalnej. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami sąd podjął decyzję o umorzeniu długu. Określa również, które długi mogą zostać umorzone, a które nie. Dodatkowo tworzy plan spłaty pozostałej części zaległości i ma moc podjęcia decyzji o sprzedaży domu lub mieszkania.

Kiedy można oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to czasem jedyne wyjście dla osób mocno zadłużonych, które nie są w stanie spłacić swoich długów. W większości przypadków sąd uwzględni wniosek jednostki, ale zdarzają się również sytuacje, które uniemożliwiają wszczęcie należytego procesu. Dlatego sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli:

  • konsument sam spowodował swoją złą sytuację finansową, a jego niewypłacalność została spowodowana rażącym niedbalstwem lub rażącym błędem,
  • przeciwko konkretnemu konsumentowi zostało wszczęte postępowanie upadłościowe albo zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konkretnej osoby,
  • zniesiony został plan spłat realizowany w poprzednim postępowaniu upadłości konsumenckiej – konsument nie wywiązywał się z planu spłat, ukrywał źródło dochodów, nie składał stosownych doniesień,
  • konsumenci powinni byli ogłosić upadłość jako przedsiębiorcy, ale tego nie zrobili,
    we wniosku podano niepełne, błędne lub nieprawdziwe dane,
  • w ciągu ostatnich 10 lat toczyły się postępowania upadłościowe konsumentów, które zakończyły się częściowym lub całkowitym umorzeniem zadłużenia konsumenckiego.

Bez wyjścia bankructwo konsumenckie wydaje się być odpowiednim ratunkiem. Bogactwo materialne jest bardzo ważne w życiu, ale zdrowie psychiczne jest jeszcze ważniejsze. Dlatego warto zadbać o swoje finanse i dobrze nimi zarządzać, aby uniknąć trudnych decyzji. Pamiętaj, że ogłaszając upadłość konsumencką cały posiadany majątek staje się tzw. „majątkiem upadłościowym”, którym zarządza syndyk sądowy – w praktyce oznacza to, że nie będziesz mógł samodzielnie decydować o swoim majątku. Warto ostrożnie manipulować swoimi finansami i starać się unikać sytuacji prowadzących do niewypłacalności i bankructwa.