Co to jest ubezpieczenie OCP?
9 stycznia 2023 Autor garbatka12 Wyłączono

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Co to jest ubezpieczenie OCP? Każdy przedsiębiorca, który założył firmę zajmującą się przewozami ładunków handlowych z pewnością nie raz słyszał o OCP przewoźnika. Pod tym tajemniczym akronimem kryje się nic innego jak ubezpieczenie OC przewoźnika. Jest to jedna z najpopularniejszych polis na rynku ubezpieczeń w tej branży. Wciąż krążą wokół niego mity, które wprowadzają w błąd nowych przedsiębiorców. Dlatego poniżej wyjaśniamy podstawowe kwestie związane z OCP operatora.

Co chroni OCP operatora?

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia pewien lub pełny stopień ochrony od odpowiedzialności cywilnej za całość lub część szkody, niedostarczenia lub utraty towaru powierzonego przez klientów w wyniku zdarzeń losowych (takich jak utrudnienia itp.) podczas transportu. Nieprzejezdne ulice, drogi wypadkowe lub kolizyjne, zły stan dróg. Ten rodzaj ubezpieczenia jest odpowiedni dla wszystkich przedsiębiorców, którzy czerpią zyski z transportu towarów. Mimo, że w naszym kraju nie ma przepisów, które zobowiązywałyby osoby prowadzące działalność transportową do wykupienia polisy OCP, to coraz więcej klientów nakłada ten obowiązek samodzielnie, gdyż coraz więcej firm wycofuje się ze współpracy z firmami nieposiadającymi polityki OCP.

Jakie są zalety posiadania OCP przewoźnika?

Przepisy jasno określają, że jeśli w transporcie wystąpią jakiekolwiek komplikacje lub uszkodzenia, pełną odpowiedzialność za utratę i ewentualne odszkodowanie ponosi przewoźnik. Wypadki zdarzają się ludziom i nigdy nie można być pewnym, co wydarzy się w drodze do transportu produktu klienta. Upraszczając, jeśli firma nie ubezpiecza OC przewoźnika, właściciel ładunku ponosi z własnej kieszeni wszelkie szkody, kary umowne i odszkodowanie dla klienta. OCP przewoźnika chroni przede wszystkim firmę spedycyjną pod względem finansowym, ale także zapewnia klientowi kredyt w zakresie wypłacalności, gdyby coś poszło nie tak z przesyłką.

Jaki jest koszt OCP dla operatora?

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Na cenę ubezpieczenia ma wpływ wiele czynników. Jednak największy wpływ ma wybrana przez przewoźnika suma ubezpieczenia (kwota ubezpieczenia na wypadek powstania szkody). Ochrona ubezpieczeniowa ma dodatkowy wpływ na cenę, niezależnie od tego, czy obejmuje wszystkie możliwe [sytuacje. Na przykład szkody powstałe z winy lub zaniedbania przewoźnika. Za to będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę na rzecz swojego ubezpieczyciela. Kolejnym aspektem jest zakres zastosowania OCP operatora. Taniej zapłacilibyśmy oczywiście za ubezpieczenie ważne w naszym kraju, za ubezpieczenie ważne w UE czy na świecie trzeba liczyć się ze wzrostem składki. W większości przypadków składki na ubezpieczenie OC przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ ustala zakład ubezpieczeń na podstawie rocznego obrotu netto z poprzedniego roku.

Czy OCP przewoźnika pokrywa całą szkodę, czy ponosi ją we własnym zakresie?

Najlepszą i najbezpieczniejszą opcją jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej obejmującej pełną wartość i sumę ubezpieczenia przesyłki, gdyż w ten sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w przypadku uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia ubezpieczyciel pokryje pełną wartość towaru wskazaną na liście przewozowym. Ubezpieczenie we własnym zakresie jest tańsze. Jednak korzystając z nich należy liczyć się z tym, że w przypadku powstania szkody przedsiębiorca pokryje część straty z własnej kieszeni.

Czy istnieją rodzaje produktów, które nie są objęte OCP operatora?

Tak, istnieje grupa produktów, które towarzystwo ubezpieczeniowe wyłącza z zakresu OC przewoźnika. Przedmioty te często obejmują towary niebezpieczne (ADR), a także narkotyki, pieniądze, dokumenty o dużej wartości, żywe zwierzęta, dzieła sztuki, tytoń i alkohol. Zachowanie towarzystw ubezpieczeniowych można tłumaczyć tym, że wartość tych produktów jest zbyt wysoka, a ryzyko powstania szkody zbyt duże. Oczywiście możesz uwzględnić te wyłączenia w polisie OCP swojego przewoźnika po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, ale nie znajdziesz ich w abonamencie podstawowym.

Kiedy ta ochrona zaczyna obowiązywać?

Podstawowa wersja polisy OCP przewoźnika obejmuje wszelkie szkody spowodowane udziałem przewoźnika w wypadku drogowym lub awarią samochodu przewoźnika skutkującą uszkodzeniem ładunku lub niedostarczeniem przesyłki na czas. Możesz również liczyć na wypłatę odszkodowania za nieodebrane przesyłki, jeśli nasi kierowcy zostaną zatrzymani podczas odprawy celnej. Służy do uzupełniania plików lub rutynowych kontroli wyrywkowych. Obejmuje również nagłą chorobę kierowcy, która skutecznie uniemożliwia mu dalsze dostarczanie przesyłek klientów. Dodatkowo niektóre polisy pokrywają szkody wyrządzone podczas trasowych kontroli drogowych
został wyprzedzony przez kierowcę.

Biorąc powyższe pod uwagę, jest to jedna z najbardziej opłacalnych polis ubezpieczeniowych w branży transportowej, którą warto mieć, jeśli nie dla wiarygodności klienta, to dla bezpieczeństwa i bezpieczeństwa finansowego samej firmy.